Nammodel.com

  • Dịch vụ massage tận nơi chu đáo an toàn và kín đáo.
  • Đúng hình đúng nhân viên.
  • Phục vụ tại tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.
  • Giá cả phải chăng.

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng khi đã chọn dịch vụ.😊

Mọi chi tiết xin liên hệ : Mr NAM

Số điện thoại : 0904.643.307

Zalo : 0823.800.517


Mã số 777 . Cao 178cm, Nặng 70kg.


Mã số 743. Cao 176cm , Năng 70kg.


Mã số 521. Cao 182cm , Nặng 75kg.


Mã số 721. Cao 177, Nặng 68 kg,hàng khủng


Sài gòn. Mã số 461. Cao 174cm. Nặng 68kg.


Mã số 697. Cao 175cm. Nặng 68kg.


Sài gòn. Ms 455. Cao 176cm. Nặng 67cm


Sài gòn. Ms 382. Cao 175cm. Nặng 65kg.

Sài gòn. Mã số 70. Cao 180cm. Nặng 70kg.


Sài gòn. Ms 555. Cao 177cm. Nặng 67kg.


Hà nội ms 556. Cao 174cm. Nặng 66kg.

Sài gòn. Mã số 342. Cao 177cm. Nặng 68kg.


Sài gòn. Mã số 440. Cao 169cm. Nặng 64kg.

Sài gòn. Mã số 272. Cao 177cm. Nặng 68kg.


Sài gòn. Ms 359. Cao 176cm. Nặng 65kg.


Sài gòn. Ms 39. Cao 175cm. Nặng 63kg

Sài gòn. Ms 456. Cao 176cm. Nặng 67kg

Sài gòn. Mã số 109. Cao 176cm. Nặng 66kg.Sài gòn. Mã số 383. Cao 177cm. Nặng 70kg.


Sài gòn. Mã số 101. Cao 175cm. Nặng 66kg.


Sài gòn. Mã số 22. Cao 175cm. Nặng 68kg.


Sài gòn. Mã số 405. Cao 174cm. Nặng 67kg.

Sài gòn. Mã số 412. Cao 174cm. Nặng 65kg.

Sài gòn. Mã số 123. Cao 172cm. Nặng 63kg.

Sài gòn. Mã số 160. Cao 175cm. Nặng 67kg.

Sài gòn. Mã số 01 . Cao 175cm. Nặng 67cm.

Mã số 03. Cao 183cm. Nặng 70kg.

Mã số 04 Cao 1,80cm Nặng 66kg


Hà nội mã số 05. Cao 174cm. Nặng 65kg.

Mã số 09. Cao 173 cm . nặng 67kg.

Mã số 14 , Cao 1,75cm , Nặng 68kg.


Mã số 16 , Cao1,80cm , Nặng 75kg.

Mã số 17 , Cao 1,75cm , Nặng 65kg.

Mã số 19. Cao 175cm. Nặng 67kg.( thẳng)

Mã số 20. Cao 175cm. Nặng 64kg.

Mã số 21 , Cao 1,80cm , Nặng 75kg.


Mã số 22. Cao 170cm. Nặng 61kg.

Mã số 24. Cao 174cm. Nặng 64kg.

Mã số 25. Cao 176cm. Nặng 68kg.( thẳng).

Mã số 26. Cao 175cm. Nặng 66kg.

Mã số 28 , Cao 1,85kg , Nặng 70kg


Mã số 32. Cao 176cm. Nặng 67kg.( thẳng)

Sài gòn. Mã số 33. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Mã số 34. Cao 184cm. Nặng 75kg.

Mã số 35 , Cao 1,75cm , Nặng 67kg.

Mã số 36. Cao 175cm. Nặng 65kg.

Mã số 37 , Cao 1,75cm , Nặng 60kg.

Mã số 39. Cao 174cm. Nặng 64kg.


Mã số 41. Cao 175cm. Nặng 70kg.


Mã số 43. Cao 170cm. Nặng 60kg.

Mã số 44 , Cao 1,h77cm , Nặng 75kg.


Mã số 45. Cao 173cm. Nặng 68kg.

Mã số 46. Cao 173cm. Nặng 67kg.

Mã số 47. Cao 180cm. Nặng 69kg.

Mã số 49. Cao 174cm. Nặng 67kg.

Mã số 50. Cao 178cm. Nặng 69kg.

Mã số 51. Cao 172cm. Nặng 65kg.

Mã số 52. Cao 175cm. Nặng 65kg.

Mã số 54. Cao 172cm. Nặng 65kg.

Mã số 55 , Cao 1,80cm , Nặng 70kg.


Mã số 57. Cao 173cm. Nặng 64kg.

Mã số 58. Cao 174cm. Nặng 65kg.

( ba càng) Mã số 59. Cao 174cm. Nặng 70kg.

Mã số 60 , Cao 1,83cm , Nặng 75kg.

Mã số 61 , Cao 1,80cm , Nặng 68kg.

Mã số 62. Cao 170cm. Nặng 62kg.

Mã số 63 , Cao 1,80cm , Nặng 70kg.

Mã số 64 , Cao 1,76cm , Nặng 65kg.

Mã số 66. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Mã số 67 , Cao 1,75cm , Nặng 65kg.

Mã số 70 , Cao 1,75cm , Nặng 72kg.

Mã số 71 , Cao 1,75cm , Nặng 70kg.

Mã số 72 , Cao 1,75cm , Nặng 62kg.

Mã số 74 , Cao 1,73cm , Nặng 65kg.

Mã số 79. Cao 174cm. Nặng 67kg.


Mã số 87 , Cao 170cm , Nặng 65kg.

Mã số 91 , Cao 170cm , Nặng 65kg.

Mã số 97. Cao 172cm. Nặng 60kg

Mã số 104. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Boy hà nội. Mã số 105.Cao 174cm. Nặng 65kg


Mã số 106. Cao 177cm. Nặng 70kg.

Mã số 107 , Cao 173cm , Nặng 66kg.

Mã số 109. Cao 176cm. Nặng 67kg.

Boy đà nẵng. Mã số 110. Cao 170cm. Nặng 67kg


Mã số 111. Cao 173cm. Nặng 65kg.

Boy cần thơ. Mã số 112. Cao 168cm. Nặng 65kg.

Boy sài gòn. Mã số 114. Cao 180cm. Nặng 75kg.

Boy sài gòn. Mã số 116. Cao180cm. Nặng 70kg.

Boy sài gòn. Mã số 121. Cao 177cm. Nặng 68kg.

Boy sài gòn. Mã số 122. Cao 175cm. Nặng 64kg.

Mã số 123. Cao 171cm. Nặng 60kg.

Mã số 124. Cao 175cm. Nặng 65kg.


Mã số 126. Cao 177cm. Nặng 70kg.

Boy sài gòn. Mã số 131. Cao 180cm. Nặng 70kg.

Boy sài gòn. Mã số 132. Cao 180cm. Nặng 73kg.

Boy hà nội. Mã số 136. Cao 175cm. Nặng 62kg.

Boy sài gòn. Mã số 154. Cao 178cm. Nặng 72kg.

Boy sài gòn. Mã số 157. Cao 178cm. Nặng 68kg.

Boy sài gòn. Mã số 160. Cao 173cm. Nặng 64kg.

Boy sài gòn. Mã số 169. Cao 175cm. Nặng 63kg.

Siêu mẫu sài gòn mã số 170. Cao 188cm. Nặng 75kg

Boy sài gòn. Mã số 173. Cao 184cm. Nặng 73kg.

Boy sài gòn. Mã số 175. Cao 173cm. Nặng 68.

Boy sài gòn. Mã số 176. Cao 175cm. Nặng 64

Boy sài gòn. Mã số 177. Cao 174cm. Nặng 63kg.

Boy sài gòn. Mã số 179. Cao 176cm. Nặng 65kg.

Boy sài gòn. Mã số 182. Cao 173cm. Nặng

Boy sài gòn. Mã số 186. Cao 172. Nặng 65kg.

Boy sài gòn. Mã số 188. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Boy sài gòn. Mã số 191. Cao 175cm. Nặng 70kg.

Boy sài gòn. Mã số 195. Cao 180cm. Nặng 69kg.

Mã số 202. Cao 175cm. Nặng 67kg

Mã số 204. Cao 179cm. Nặng 68kg.

Mã số 205. Cao 170cm . Nặng 62kg.

Mã số 208. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Mã số 217. Cao 176cm. Nặng 65kg.

Boy đà nẵng. Mã số 219. Cao 175cm. Nặng 65kg.

Boy hà nội. Mã số 221. Cao 177cm. Nặng 69kg.

Mã số 230. Cao 176cm. Nặng 68kg,

Mã số 233. Cao 178cm. Nặng 69kg.

Mã số 234. Cao 177cm. Nặng 69kg.

Mã số 240. Cao 170cm. Nặng 61kg.

Mã số 241. Cao 175cm. Nặng 64kg.

. Mã số 242. Cao 172cm. Nặng 59kg.


Mã số 245. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Mã số 246. Cao 177cm. Nặng 64kg.

Mã số 247. Cao 176cm. Nặng 64kg.

Trai thẳng mã số 252. Cao 175cm. Nặng 65cm.

Hà nội. Mã số 254. Cao 176cm . Nặng 64kg.


Mã số 257. Cao 173cm. Nặng 67kg.

Mã số 259. Cao 175cm. Nặng 69kg.

Mã số 260. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Mã số 263. Cao 175cm. Nặng 67kg.

Mã số 264. Cao 171cm. Nặng 65kg.

Mã số 265. Cao 170cm. Nặng 62kg.

Mã số 267. Cao 180cm. Nặng 68kg.

Mã số 268. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Mã số 272. Cao 177cm. Nặng 68kg.

Mã số 274. Cao 176cm. Nặng 63kg.

Mã số 275. Cao 174cm. Nặng 64kg.


Trai thẳng. Mã số 277. Cao 172cm. Nặng 64kg.

Mã số 279. Cao 184. Nặng 70kg.

Mã số 281. Cao 178cm. Nặng 67kg.

Mã số 282. Cao 182. Nặng 68kg.

Nã số 285. Cao 175cm. Nặng 63kg.

Mã số 286. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Mã số 287. Cao 176cm. Nặng 65cm.

Mã số 288. Cao 178cm. Nặng 70kg.


Mã số 290. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Mã số 291. Cao 177cm. Nặng 70kg.

Mã số 300. Cao 172cm. Nặng 63kg.

Mã số 301. Cao 178cm. Nặng 67kg.

Mã số 302. Cao 173cm. Nặng 62kg

Mã số 306. Cao 176cm. Nặng 67kg.

Mã số 309. Cao 173cm. Nặng 64kg.

Mã số 312. Cao 172cm. Nặng 65kg.


Mã số 314. Cao 182cm. Nặng 70kg.

Mã số 315. Cao 176cm. Nặng 67kg.

Mã số 318. Cao 170cm. Nặng 59kg.

Mã số 320. Cao 183cm. Nặng 72kg.


Mã số 321. Cao 180cm. Nặng 68kg.

Mã số 324. Cao 172cm. Nặng 64kg.


Mã số 325. Cao 171cm. Nặng 62kg.


Mã số 326. Cao 174cm. Nặng 65kg.

Sài gòn. Mã số 332. Cao 176cm. Nặng 67kg.

Hà nội. Mã số 335. Cao 175cm. Nặng 66kg.

Sài gòn. Mã số 337. Cao 172cm. Nặng 60kg.

Mã số 340. Cao 177cm. Nặng 69kg.

Sài gòn. Mã số 341. Cao 179cm. Nặng 70kg.

Sài gòn. Mã số 342. Cao 180cm. Nặng 72kg.

Sài gòn. Mã số 343. Cao 176cm. Nặng 68kg

Sài gòn. Mã số 345. Cao 178cm. Nặng 72kg

Mã số 348 . cao 1m70. Nặng 55kg

Sài gòn. Mã số 350. cao 1m76. Nặng 67kg

Sài gòn. Mã số 351. cao 1m7. Nặng 58kg

Sài gòn. Mã số 353. cao 1m70. Nặng 69kg


Mã số 357 . cao 1m78 . Nang 72kg . trai thẳng

Mã số 358. cao 1m77. Nặng 66kg


Mã số 359. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Cần thơ. Mã số 360. Cao 175. Nặng 67.


Mã số 361. Cao 176cm. Nặng 65 kg.


Mã số 362. Cao 174cm . Nặng 63kg.


Mã số 363. Cao 173cm. Nặng 64kg.


Mã số 368. Cao 178cm. Nặng 70kg.

Sài gòn. Mã số 370. Cao 173cm. Nặng 65kg.

Mã số 371. Cao 170cm. Nặng 65kg.

Hà nội. Ms 373. Cao 175. Nặng 67kg.


Mã số 374. Cao 178cm. Nặng 68kg.


Mã số 376. Cao 176cm nặng 65kg.

Sài gòn. Mã số 377. Cao 176cm. Nặng 68kg.

Đà nẵng . Mã số 378. Cao 176cm. Nặng 64kg.


Boy sài gòn. Mã số 379. Cao 182cm. Nặng 70kg.


Sài gòn. Mã số 380. Cao 182cm. Nặng 72kg.


Mã số 381. Cao 181cm. Nặng 70kg.

Mã số 382. Cao 178cm. Nặng 70kg.


Mã số 383. Cao 178cm. Nặng 70cm.

Mã số 386. Cao 177cm. Nặng 68kg.


Mã số 387. Cao 173cm. Nặng 65kg.

Mã số 389. Cao 173cm. Nặng 64kg.


Mã số 390. Cao 172cm. Nặng 63kg.


Mã số 391. Cao 175cm. Nặng 67kg.

Mã số 392. Cao 174cm. Nặng 67kg.

Mã số 393. Cao 175cm. Nặng 64kg.


Mã số 395. Cao 176cm. Nặng 66kg.


Mã số 399. Cao 175cm. Nặng 67kg.


Mã số 400. Cao 173cm. Nặng 63kg.


Mã số 406. Cao 173cm. Nặng 66kg.


Mã số 407. Cao 174cm. Nặng 63kg.


Mã số 408. Cao 176cm. Nặng 68kg.


Mã số 409. Cao 170cm. Nặng 63kg.


Mã số 412. Cao 174cm. Nặng 65kg.

Mã số 413. Cao 176cm. Nặng 68kg.
Call Now